Ziekte- en zorgkosten aftrekken

Zorgkosten

Ziekte- en zorgkosten aftrekken

Kosten die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit kun je aftrekken. In 4 vragen behandel ik dit onderwerp.


1. Wat zijn de voorwaarden om ziekte- en zorgkosten te kunnen aftrekken?

Er zijn 4 voorwaarden om ziekte- en zorgkosten te kunnen aftrekken:

 1. De zorgkosten vallen niet onder het verplicht en of vrijwillig eigen risico.
 2. Je hebt de kosten zelf betaald.
 3. Je mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je ze hebt betaald.
 4. Je mag alleen het deel aftrekken waar je geen vergoeding voor hebt gekregen. Bijvoorbeeld vanuit de aanvullende zorgverzekering of de bijzondere bijstand.

Als je eerste zelf de kosten betaalt en later een vergoeding krijgt, mag je dat deel van de kosten niet aftrekken.


2. Welke ziekte- en zorgkosten kan ik allemaal aftrekken?

De belangrijkste kosten die je kan aftrekken zijn:

 • Kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist;
 • Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling;
 • Een behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts door
  een paramedicus;
 • Een behandeling door een paramedicus waarvoor geen verwijzing door een arts nodig is.
 • Dieetkosten
 • Steunzolen

3. Welke ziekte- en zorgkosten kan ik niet aftrekken?

De belangrijkste kosten die je niet kan aftrekken zijn:

 • Betaalde premies, zowel voor de basisverzekering als de aanvullende verzekering.
 • Wettelijk verplicht eigen risico.
 • Vrijwillig eigen risico.
 • Eigen bijdrage zorgverzekeringswet
 • Wettelijke eigen bijdrage CAK

Overzicht aftrekbare kosten per jaar

Klik op het juiste jaar om een overzicht van de aftrekbare en niet aftrekbare kosten te krijgen.