Werkruimte aan huis en kosten aftrekken

Werkruimte aan huis en kosten aftrekken

Werkruimte en kosten aftrekken

De kosten van een werkruimte in een privé-woning zijn meestal niet aftrekbaar. Sinds 2017 is de wet ook aangescherpt voor huurwoningen. Hier gold een zeer aantrekkelijke regeling voor. Dit is nu afgeschaft, de regels zijn nu gelijk voor zowel zzp'ers en ondernemers met een koopwoning als met een huurwoning.


1. Kan ik als zzp'er de kosten van mijn werkruimte in mijn privé-woning aftrekken?

Nee, dit is in de meeste gevallen niet mogelijk. De reden hiervan is dat de wetgever expliciet heeft uitgesloten dat de kosten van een werkruimte in een privé-woning zijn uitgesloten.

De wetgever zegt:

"Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek kosten en lasten die verband houden met een werkruimte, de inrichting daaronder begrepen, ten behoeve van de belastingplichtige zelf in zijn niet tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning."

Artikel 3.16 lid 1 Wet Inkomstenbelasting 2001 - Van aftrek uitgesloten kosten


2. In welke gevallen is het wel mogelijk om de kosten van de werkruimte af te trekken?

Als er voldaan wordt aan de volgende eisen mag je de kosten aftrekken:

  1. De werkruimte vormt een zelfstandig gedeelte van de woning;
  2. Dat jouw inkomen (loondienst meegeteld) voor meer dan 70% vanuit de werkruimte verdiend wordt.

De Belastingdienst heeft een handig hulpmiddel om te bepalen of je in aanmerking komt voor aftrek van de werkruimte.