relatiegeschenken

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken als zakelijke kosten en de btw

In dit artikel leg ik op een eenvoudige manier de regels uit voor relatiegeschenken.

Voor relatiegeschenken gelden ook aparte regels voor de btw. Deze regels licht ik toe in vraag 5 t/m 7.


1. Wat is een relatiegeschenk?

Een relatiegeschenk is een geschenk of cadeau dat je geeft aan  een bestaande zakelijke relatie. Het wordt gebruikt voor het versterken van de zakelijke relatie.


2. Zijn relatiegeschenken aftrekbaar?

De hoofdregel voor de aftrek van kosten is dat je alle kosten die je moet maken voor je onderneming aftrekbaar zijn.

De Belastingdienst zegt het volgende over zakelijke kosten:

"Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben."

Gemengde kosten

Voor relatiegeschenken geldt echter een uitzondering. Ook al zijn de kosten zakelijk, toch is de aftrek beperkt. De Belastingdienst vindt dat relatiegeschenken altijd een privé-element bevatten. Dit worden gemengde kosten genoemd.

Conclusie

Ja, relatiegeschenken zijn aftrekbaar. Er dient wel een correctie gemaakt te worden voor het privé-gedeelte. Geef je factuur of bon aan je boekhouder en hij zal dit correct voor je verwerken.


3. Wanneer wordt iets gezien als een relatiegeschenk?

  • Het gaat om een incidentele gift aan bestaande relaties.
  • Met relaties wordt bedoeld klanten of leveranciers, geen medewerkers.
  • Het is bedoeld om de relatie te versterken en niet om nieuwe klanten te werven.

4. Ik geef een gift of geschenk om nieuwe klanten te werven, gelden hier dezelfde regels voor?

Nee, dit zijn geen relatiegeschenken. Dit zijn wervingskosten en zijn 100% aftrekbaar. Dit artikel geldt niet voor wervings- of acquisitiekosten


5. Kan ik ook de btw terugkrijgen van relatiegeschenken?

Ja, je kan de btw terugkrijgen als het bedrag exclusief btw niet hoger is dan 227 euro. Dit bedrag geldt per relatie, per jaar.


6. Ik kom voor één relatie boven het bedrag van 227 euro. Wat nu?

Stel jezelf de volgende vraag: kan de ontvanger van het cadeau de btw terugkrijgen als hij het cadeau zelf had gekocht?

Is het antwoord ja? Alleen dan mag jij de btw terugvragen.


7. Ik kan de btw niet terugvragen, wat kan ik nu met dit bedrag?

Het btw-bedrag wat je niet kan terugvragen is zakelijk, daarom kun je dit bedrag aftrekken van je omzet waardoor je winst lager wordt. Je betaalt hierdoor minder inkomstenbelasting.