giften aftrekbare kosten

Giften

Giften

Als je een eenmalige gift doet kan het zijn dat deze aftrekbaar is. Hierdoor wordt je inkomen lager waardoor je minder belasting betaalt. Ook kan het zijn dat je recht hebt om meer toeslagen doordat je inkomen lager wordt.


Welke voorwaarden gelden er om giften te kunnen aftrekken?

Er zijn 4 voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken:

  • De organisatie is bij de Belastingdienst bekend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • Je doet de gift vrijwillig;
  • Er is geen tegenprestatie;
  • Je kunt jouw gift bewijzen door middel van een bankafschrift of kwitantie.

Hoe controleer ik of de organisatie een ANBI-status heeft?

Dit kun je controleren via de website van de Belastingdienst.

 


Is de gehele gift aftrekbaar?

Je mag het gehele bedrag boven de drempel aftrekken. De drempel bedraag 1% van het inkomen met een minimum van 60 euro. Ik bereken de drempel voor je.