Winst uit onderneming vs resultaat uit overige werkzaamheden

Winst uit onderneming vs resultaat uit overige werkzaamheden

Winst uit onderneming vs resultaat uit overige werkzaamheden

Dit artikel kan je helpen in het maken van een keuze tussen winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. In eerdere artikelen heb ik uitgelegd wat winst uit onderneming is en resultaat uit overige werkzaamheden.

In dit artikel ga ik eerst de overeenkomsten en verschillen tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden presenteren. Daarna laat ik de voor- en nadelen zien van winst uit onderneming t.o.v. resultaat uit overige werkzaamheden. Vragen kun je onderin stellen.1. Wat zijn de overeenkomsten?


2. Wat zijn de verschillen?

 • Bij winst uit onderneming heb je recht op extra fiscale aftrekposten, namelijk de ondernemersaftrek en de mkb-vrijstelling.

 • Er is een verschil in het doen van aangifte:

 • Er geldt een lichtere vorm voor het bijhouden van een administratie voor resultaatgenieters; het opmaken van een jaarrekening (balans en verlies en winstrekening) is niet verplicht. Ook hoef je geen urenregistratie bij te houden.


3. Wat zijn de voordelen van winst uit onderneming?

 • Je hebt recht op extra fiscale aftrekposten namelijk ondernemersaftrek en mkb-vrijstelling. Door deze aftrek heb je een lager belastbaar inkomen wat twee grote voordelen oplevert:

  • je betaalt minder belasting;

  • je krijgt meer toeslagen als je daar recht op hebt.


4. Wat zijn de nadelen van winst uit onderneming

De volgende nadelen zijn er voor winst uit onderneming:

 • hogere kosten boekhouder: je dient een zakelijke aangifte in te dienen en een fiscale jaarrekening op te  maken;

 • hogere administratieve last: je dient een urenregistratie bij te houden;

 • hogere kosten om jezelf te presenteren naar de buitenwereld (website, visitekaartjes, marketing enz.);

 • als op het einde van het jaar blijkt dat je niet voldoet aan het urencriterium, heb je extra kosten gemaakt zonder dat je gebruik kunt maken van de volgende aftrekposten