urencriterium

Urencriterium

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een voorwaarde om gebruik te mogen maken van de ondernemersaftrek.


1. Wat zijn de voorwaarden voor het urencriterium?

Er zijn twee voorwaarden voor het urencriterium:

  • je besteedt minimaal 1.225 uur¬†per kalenderjaar aan je onderneming;
  • je besteedt meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijv. loondienst).

2. Ik ben later in het jaar gestart als ondernemer, mag ik de uren voor het urencriterium herberekenen?

Nee, je dient nog steeds te voldoen aan de eis van minimaal 1.225 uur per kalenderjaar. Dit houdt mogelijk in dat je pas volgend jaar kan voldoen aan de voorwaarde voor het urencriterium.


3. Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die je werkt aan je bedrijf tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus ook de uren die je niet kunt doorberekenen aan klanten. Hierbij moet je denken aan:

  • het maken van offertes
  • het bijhouden van de administratie
  • zakelijke reistijd
  • het maken van je bedrijfswebsite

4. Welke uren tellen niet mee voor het urencriterium?

  • Uren die je wel beschikbaar bent voor je onderneming maar geen werkzaamheden verricht.
  • Ziekte.