inkomensafhankelijke combinatiekorting

Combinatiekorting


De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor ouders met jonge kinderen.


  1. Jouw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  2. Jouw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres.
  3. Jouw inkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag. Of je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  4. Je bent alleenstaand of je hebt een fiscaal partner en jij hebt het laagste inkomen.


Reactie plaatsen