inkomensafhankelijke combinatiekorting

Combinatiekorting

Alles over de inkomensafhankelijke combinatiekorting


1. Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor ouders met jonge kinderen.


2. Wat zijn de voorwaarden?

  1. Jouw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  2. Jouw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres.
  3. Jouw inkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag. Of je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  4. Je bent alleenstaand of je hebt een fiscaal partner en jij hebt het laagste inkomen.

3. Wat is de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting