inkomstenbelasting bron van inkomen

Bron van inkomen

Bron van inkomen

Alleen als er sprake is van een bron van inkomen dient er inkomstenbelasting betaald te worden. In dit artikel leg ik uit wanneer er sprake is van een bron van inkomen en wat de gevolgen zijn.


1. Wanneer is er sprake van een bron van inkomen?

Er is sprake van een bron van inkomen als er is voldaan aan drie voorwaarden:

  1. deelname aan het economisch verkeer;
  2. en je streeft ernaar om een voordeel te behalen;
  3. en het behalen van dit voordeel is te verwachten.

Als de activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, is er meestal geen sprake van een bron van inkomen.


2. Wat zijn de gevolgen als er sprake is van een bron van inkomen?

Als er sprake is van een bron inkomen wordt dit belast met inkomstenbelasting. Als er geen sprake is van een bron van inkomen dan zijn de inkomsten onbelast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij activiteiten binnen de hobby- en familiesfeer.


3. Welke bronnen van inkomen zijn er voor de inkomstenbelasting?

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen: