Stappenplan toeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag


1. Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang.


2. Wat zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag?

  • Je werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
  • Je hebt met het kinderdagverblijf of het gastouderbureau een contract afgesloten
  • Het kinderdagverblijf of het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je krijgt kinderbijslag of pleegouderbijdrage of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Het kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
  • Het kind zit nog niet op het voorgezet onderwijs.

Bron: Belastingdienst.nl


3. Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst met Mijn toeslagen. Mijn toeslagen is een persoonlijke pagina voor toeslagen. Je logt in met je DigiD.
Reactie plaatsen