Stappenplan toeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag


1. Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang.


2. Wat zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag?

  • Je werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
  • Je hebt met het kinderdagverblijf of het gastouderbureau een contract afgesloten
  • Het kinderdagverblijf of het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je krijgt kinderbijslag of pleegouderbijdrage of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Het kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
  • Het kind zit nog niet op het voorgezet onderwijs.

 

Bron: Belastingdienst.nl


3. Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst met Mijn toeslagen. Mijn toeslagen is een persoonlijke pagina voor toeslagen. Je logt in met je DigiD.