Wat doet een payroll bedrijf
17 november 2021 

Wat doet een payroll bedrijf

Dit doen wij voor jou als payroll bedrijf


1. Wij stellen de arbeidsovereenkomst op

De overeenkomst is opgesteld door een juridisch specialist. De overeenkomst kan jij en de medewerker heel gemakkelijk online ondertekenen.


2. Wij betalen maandelijks de medewerker uit en maken de loonstrook


3. Wij melden de werknemer aan bij het pensioenfonds en zorgen voor de afdracht van de premies

De pensioenkosten vallen niet binnen het standaardtarief. De kosten hiervan worden 1 op 1 aan jou doorbelast. Wij rekenen hier geen opslag over.


4. Wij doen de maandelijkse loonaangifte en betalen de loonbelasting, de werknemersverzekeringen en de sociale lasten


5. Wij maken de jaaropgave en verstrekken deze aan de werknemer


6. Wij reserveren en betalen jaarlijks het vakantiegeld uit

Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald. De uitbetaling van het vakantiegeld wordt niet doorbelast.


7. Bij kortdurende ziekte:

  • melden wij de werknemer aan bij de arbodienst;
  • betalen wij na 10 dagen het salaris door conform de geldende CAO.

De eerste 10 dagen zijn dus voor eigen risico, daarna betalen wij het salaris door zonder dat dit bij jou in rekening wordt gebracht.


8. Bij langdurige ziekte:

  • Regelen wij professionele begeleiding.
  • Maken wij een plan van aanpak en leggen wij een re-integratiedossier aan.

Wanneer dit niet goed is geregeld kun je aansprakelijk worden gesteld door het UWV en verplicht worden om tot maximaal 1 jaar de zieke werknemer door te betalen. Wegens de specifieke kennis die hierbij komt kijken hebben wij dit uitbesteed aan een professionele partij (Interpolis).Over de schrijver