Verplichtingen zzp-er

De 4 verplichtingen van een zzp'er

Als zzp'er heb je 4 verplichtingen:

  1.  Je hebt een aangifteplicht.
  2.  Je moet een administratie voeren.
  3.  Je hebt een bewaarplicht voor je administratie.
  4.  Je moet factureren.

1. Je hebt aangifteplicht

Als zzp'er moet je aangifte doen. Het gaat hier om een jaaraangifte en 4 kwartaalaangiftes over een kalenderjaar.

Geen aangifte doen leidt tot een aanslag op basis van geschat inkomen van 5500 euro. Zorg er dus voor dat je aangifte doet, of laat doen door een goede boekhouder.


2. Je moet een administratie voeren

Je hebt als zzp'er administratie die je moet doen. Zo ontkom je bijvoorbeeld niet aan:

  1. Administratie van je bonnen
  2. Administratie als het gaat om je bankafschriften
  3. Urenregistratie
  4. Kilometerregistratie (indien van toepassing)
  5. Omzetfacturen

De administratie moet zo zijn ingedeeld dat je de btw kunt herleiden en een jaaraangifte kunt doen.


3. Je hebt bewaarplicht voor je administratie

De belastingdienst stelt een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor de basisgegevens van je administratie. Ik heb dit gemakkelijk voor je gemaakt door alles te bewaren in een online-administratie. 


4. Je moet factureren

Als zzp'er moet je factureren. Deze facturen moeten aan de strenge voorwaarden voldoen. Niet factureren, of foutief facturen kan leiden tot hoge boetes van maximaal 5000 euro per factuur. Ik heb ook hiervoor de ideale oplossing, je krijgt volledig toegang tot een facturatietool, die je erg goed zal helpen om geen boetes te krijgen.
Auteur: Adil Raijoul

Boekhouder in de bouw en techniek

 Over de schrijver