Alles over een vof

Alles over een vof

Alles over een vennootschap onder firma (vof)

In dit artikel vind je alle informatie over een vof.


1. Wat zijn de voordelen van een vof?

 • Geschikte vorm om in samen te werken met anderen.
 • Fiscaal aantrekkelijk; iedere vennoot kan gebruik maken van de ondernemersaftrek waardoor je minder belasting betaalt.

 • Geen startkapitaal nodig.
 • Geen notaris nodig, inschrijven in het KvK is voldoende.

2. Wat zijn de nadelen van een vof?

 • Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de gemaakte schulden.
 • Iedere vennoot is persoonlijk aansprakelijk (dus ook de partner zonder huwelijkse voorwaarden).

 • Het vastleggen van afspraken op papier (vennootschapscontract) dien je zelf te doen, bij conflicten is er weinig wettelijk vastgelegd waar je op terug kan vallen.

 • Bij onenigheid tussen de vennoten of het wegvallen van één van de vennoten is de continuïteit lastig te realiseren.


3. Wat houdt hoofdelijke aansprakelijkheid in?

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen gezamenlijk een schuld aangaan, de schuldeiser het volledige bedrag bij iedere persoon kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover iedere persoon recht op nakoming van het geheel.


4. Wat houdt persoonlijke aansprakelijkheid in?

Persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat je als individu aansprakelijk bent met je gehele privé-vermogen.


5. Hoe kan ik de persoonlijke aansprakelijkheid beperken in een vof?

De persoonlijke aansprakelijkheid kan je op 3 manieren beperken:

 • Algemene voorwaarden
 • Zakelijke verzekeringen
 • Huwelijkse voorwaarden


6. Hoe richt ik een vof op?

Je richt een vof op door het in te schrijven in de Kamer van Koophandel. Dit is de enige vereiste.

Het is daarnaast aan te raden om een vennootschapscontract op te stellen maar dit is niet verplicht.


7. Wat is een vennootschapscontract?

Een vennootschapscontract is een contract waarin alle afspraken vastliggen die de vennoten hebben gemaakt.


8. Uit welke onderdelen bestaat een vennootschapscontract?

Je bent vrij om het contract op te stellen in de vorm die je wenst. Het is aan te raden om de volgende onderdelen vast te leggen:

 • Winst- en verliesverdeling

 • Tekenbevoegdheid bij het afsluiten van contracten

 • Algemene doelstellingen

 • Inbreng van de vennoten (geld, goederen of arbeid)

 • Duur van de vennootschap

 • Eventuele gevolgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

 • Omgang met conflicten

 • Concurrentiebeding

 • Omgang met opheffing vof

9. Hoe verdeel je de winst in een vof?

Je bent vrij in je keuze hoe je de winst wil verdelen, zolang het maar zakelijk is. Meestal wordt de winst verdeeld op basis van de volgende onderdelen:

 • Ingebracht arbeid
 • Ingebracht geld
 • Ingebracht vermogen

10. Wat kan je als vennoot inbrengen in een vof?

Je kan als vennoot de volgende zaken inbrengen.

 1. Arbeid
 2. Geld
 3. Vermogen

Je bent onderling vrij om af te spreken wie wat inbrengt. Een aandachtspunt is alleen dat de winstverdeling redelijk moet zijn.

Bron:


11. Op welke wijze kan ik vermogen inbrengen in de vof en wat zijn de gevolgen?

Je kan op verschillende manieren vermogen inbrengen:

 • Juridische inbreng
 • Economische inbreng
 • Genot wordt ingebracht

1. Juridische inbreng
Als niets in het vennootschapscontract wordt geregeld, dan wordt het juridische eigendom ingebracht. Als de vennootschap wordt opgeheven, dan valt het goed terug naar de inbrenger. Waardeveranderingen komen voor rekening van de vennootschap en moeten verrekend worden.

2. Economische inbreng
Bij deze variant wordt niet alleen het genot van het goed ter beschikking gesteld, maar zullen eventuele waardeveranderingen voor rekening en risico van de vennootschap komen. De vennoot behoud echter wel het juridische eigendom over het goed. Als de vennootschap wordt opgeheven zal er een verrekening plaatsvinden tussen de vennootschap en vennoot.

3. Genot wordt ingebracht
De vennoot behoud het juridische eigendom van het goed. Als de vennootschap wordt opgeheven, dan stopt zijn verplichting het genot van zijn goed ter beschikking te stellen. Er zal geen verrekening van waardeverandering plaatsvinden, omdat het goed voor zijn rekening en risico is gebleven.


ProductVOF wordt juridische eigenaarVOF wordt economisch eigenaarActiveren op balans VOFWaardevermindering voor rekening van
1. Juridisch inbrengJaJaJaVof
2. Economisch inbrengNeeJaJaVof
3. Genot wordt ingebrachtNeeNeeNeeVennoot

12. Een vof kent een afgescheiden vermogen, wat is dat?

Het afgescheiden vermogen is het gezamenlijke vermogen van de vennootschap. De schuldeisers van de vof kunnen hun schulden verhalen op dit afgescheiden vermogen.

Privé-schuldeisers van één van de vennoten kunnen hun schulden niet verhalen op het afgescheiden vermogen van de vof.