Wat is Waadi

Wat is de Waadi

De Waadi is een wet waarin de regels staan voor het inhuren en bemiddelen van personeel. De Waadi staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediair. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van deze wet.


  • Registratieplicht voor uitleners in het KvK;  
  • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitgeleende arbeidskrachten;
  • Verbod om een tegenprestatie te vragen van de uitgeleende arbeidskracht.
  • En verbod om een dienstverband na uitleenperiode te belemmeren;
  • Verbod om een arbeidskracht uit te lenen om een staker te vervangen;


Reactie plaatsen